DI-analyse: Museers bidrag til beskæftigelse stiger

Museer bliver oftest behandlet og omtalt som passive modtagere af skattekroner og alt for sjældent som en del af et væksterhverv. Den opfattelse gør en ny analyse fra Dansk Industri imidlertid op med. 7.200 mennesker er beskæftigede på de danske museer, historiske monumenter og zoologiske anlæg, og antallet af beskæftigede er steget med 13, 5 procent fra 2008 – 2015, viser analysen.

”Museerne er med i den oplevelsesøkonomi, der buldrer frem i de her år. Det viser med al ønskelig tydelighed, at museer er en del af det erhvervsliv, der i øjeblikket er den største vækstfaktor i Danmark. Og det er vigtigt, at vi få italesat, at den investering, der skal til for, at fastholde det momentum, den skal også komme museerne til gode. Det sker ikke nu. Og det er helt tydeligt, at det er følgevirkningerne af det folk kommer for at se, der i virkeligheden får bedre og bedre vilkår, får løsnet rammevilkår på skat og den slags ting. Det må snart være på tide, at museerne også bliver en del af den opfattelse, at vi skal udvikle os,” siger ODM’s direktør Nils M. Jensen.  

Publiceret:
19/01/2018