Dialog med Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Organisationen Danske Museer (ODM) er inviteret til dialog med Billedkunstnernes Forbund (BKF) vedrørende honorering i forbindelse med deres arbejde på danske kunstmuseer og udstillingssteder. Vi hilser dialogen velkommen. 

I 2014 bakkede ODM op om BKF’s udstillingsaftale, der på overordnet vis kan medvirke til at regulere forholdende, og som billedkunstnere kan indgå, når de skal udstille på de danske museer og udstillingssteder. Selvom ODM ikke har mandat til at forhandle på vegne af sine medlemmer, så var der dengang bred opbakning i museernes kreds til, at der blev lavet en sådan rammesættende aftale. 

I lyset af CBS’ nyudgivne rapport ”Billedkunstens økonomiske rum”, der blandt meget andet tegner et billede af kunsternes økonomi, finder ODM det selvfølgelig vigtigt, også at diskutere de vilkår, som danske billedkunstnere udstiller under på udstillingssteder og kunstmuseer. Kunstmuseernes samlinger består af værker skabt gennem hundredvis af år. Derfor er det også afgørende for ODM, at der kastes lys over forholdet for nutidens billedkunstnere. 

Hent rapporten ”Billedkunstens økonomiske rum”

 

Yderligere informationer: 

ODM’s næstformand Gitte Ørskou: goe@kunsten.dk
eller
ODM’s direktør: nmj@dkmuseer.dk 

Publiceret:
30/11/2018