Dialog med kulturministeren

ODM fik mulighed for at præsentere nogle af de aktuelt vigtigste landspolitiske udfordringer for museerne, da formand Frank A. Rasmussen og direktør Nils M. Jensen 7. januar mødtes med kulturminister Bertel Haarder. Det var således et møde, der formede sig omkring ideen om at skabe politisk fokus og opfølgning på ”Udredning om bevaring af kulturarven” fra 2003. Der mangler nemlig stadig at blive taget væsentlige politiske og dermed økonomiske initiativer i forlængelse af Rigsrevisionens skarpe kritik vedr. museernes magasiner og bevaringsforhold. Det samme gør sig gældende i forhold til bevaringscentrenes vaklende økonomi, efter den administrative fejl der nu betyder moms på statens egne midler til konservering. En sag som ODM Nyt flere gange har omtalt.
   Derudover berørtes emner som DR’s prispolitik og tilgængelighed til arkiverne, ideen om at skabe et center for kulturstatistik og de almennyttige fondes rolle for de danske museer, der i lyset af ændringerne i fondslovgivningen, betyder færre midler til uddeling og ikke mindst fra de mindre og små almennyttige fonde, som ofte er decentralt og lokalt forankret.
  Bertel Haarder tog sig tid til at lytte og spørge ind til flere af emnerne. Mest kontant var ministerens forståelse for bevaringscentrene forhold, med momsskattebetaling på statens egne afsatte midler til bevaring af kulturarven, hvor han meddelte, at sagen stadig havde politisk bevågenhed, men også bemærkede, at der ikke var nogen tidshorisont for en evt. løsning af problemet.

Regeringsgrundlag og kulturpolitiske visioner
ODM appellerede til Venstreregeringens kulturpolitiske vision, hvor det i regeringsgrundlaget meddeles, at: ”Det danske kulturliv skal have gode rammer, der fremmer kreativitet og mangfoldighed. Vi skal bevare og udvikle dansk kultur og kunst med udgangspunkt i vores nationale identitet og i åben dialog med resten af verden”… og: ”Der skal være et rigt og varieret kulturudbud til befolkningen i hele landet, og danskerne skal have nem adgang til nye kunsttilbud og den danske kulturarv”. I ODM’s optik synes nedskæringspolitikken ikke at følge visionen. Ministeren meddelte slutteligt, at have fået stof til det politiske arbejde. ODM håber, at det på sigt vil føre til positive resultater for museerne.

Publiceret:
13/01/2016