DIME: Portal til registrering af metaldetektorfund

DIME er en ny brugerdreven onlineportal, der anvendes til at registrere metaldetektorfund. Den er udviklet i samarbejde med detektorbrugere og en række museer. Det overordnede formål er at understøtte såvel metaldetektorbrugernes og museernes håndtering af fund (dvs. indrapportering, bearbejdning, sikring og tilgængeliggørelse af fund og dertil knyttede data). ODM understøtter god og kvalitetsorienteret registrering og håndtering af museumsgenstande på alle måder.

Læs mere om DIME

Publiceret:
08/10/2018