Dugfriske tal: Museer manglede hver 3. gæst i 2021 – afgørende, at gæster vender tilbage nu

To år med corona er ikke gået ubemærket hen over museerne, og også sidste år måtte museerne se langt efter mere end hver tredje museumsgæst: En dugfrisk undersøgelse fra ODM viser, at besøgstallet i 2021 lå næsten 40 % under 2019 – det seneste år inden coronapandemien, hvor mere end 15 millioner besøgte de danske museer.

Nils M. Jensen, direktør i ODM: ”Det er godt, at museerne samlet set ser ud til at være kommet igennem de sidste to år med skindet på næsen. Men der er ingen tvivl om, at det har tæret – både økonomisk, udviklingsmæssigt og på de ansattes tryghed. Og mange museer ser ind i endnu et svært år. Turisterne mangler fortsat, og hvornår kommer gæsterne tilbage? Det er klart, det fortsat vækker bekymring. Heldigvis er der også fortrøstning og optimisme at spore. Men det er afgørende, at gæsterne vender tilbage nu.”

Museer begrænser økonomisk tab med støtte udefra

  • Næsten alle museer fik færre besøgende i 2021 end i 2019, og halvdelen af museerne har tabt mindst en tredjedel af det normale gæstebud – flere har mistet over halvdelen.
  • Trods mindre udsving ligner 2021 og 2020 (to corona-år) alt i alt hinanden.
  • 50 % af museerne angiver, at de forventer en noget eller meget lavere omsætning i 2021 set i forhold til 2019. Trods det angiver 3 ud af 4 museer, at de forventer, at regnskabet for 2021 går i nul eller blot giver et lille under- eller overskud.
  • Museerne angiver besparelser, fondsmidler, lokale hjælpepakker og statens generelle hjælpepakker som årsager til, at økonomien ikke ser værre ud, end den gør.

”Vi har løbende reduceret omkostningerne for at kunne begrænse underskuddet men det gør det svært at levere på fondsfinansierede projekter og udvikle nye tiltag.” (Museumsdirektør, januar 2022)

2022 imødeses med både bekymring og fortrøstning

Museumsdirektørernes forventninger til 2022 bærer præg af, om museet har en stor grad af egenindtjening (klik på grafikken nedenfor for at se et større billede):

Over halvdelen af museer med 50 % eller derover i offentlig driftsstøtte nikker således genkendende til udsagnet: ”Jeg er fortrøstningsfuld. Selvom vi igen skulle få et år med lukninger og restriktioner, så viser erfaringen fra de sidste to år, at vi nok skal klare os.” Det samme gælder kun en tredjedel af museerne med under 50 % offentlig finansiering.

Omvendt vælger 4 ud af 10 i sidstnævnte gruppe – med højere egenindtjening – udsagnet: ”Jeg er bekymret. Hvis vi igen får et år med lukninger og restriktioner, så bliver det meget svært at få enderne til at mødes.” Blandt museerne med større grad af offentlig finansiering gælder det kun hver sjette.

”Jeg tror 2022 bliver det sidste svære år, derefter tror jeg vi kan og kommer til at leve med coronaen, dvs. vi skal gerne klare 2022 med, så går det.” (Museumsdirektør, januar 2022)

”Gæsterne er længe om at komme tilbage, det afledte manglende salg presser driften, og medarbejdernes utryghed vokser.” (Museumsdirektør, januar 2022)

Læs mere 

Publiceret:
18/01/2022