Endnu mere kulturstatistik, tak!

Danmarks Statistik har udgivet publikationen ”Kultur 2015”. På 50 sider samler rapporten tal fra en række kulturområder og viser udvalgte resultater. I 2010 besluttede Kulturministeriet, som led i en styrkelse af dokumentationen på kulturområdet, at samle kulturstatistikken ét sted og indgik derfor et samarbejde med Danmarks Statistik, der i publikationens forord selv skriver, at ”Kulturstatistikken kan anvendes til kvalificering, nuancering og understøttelse af den kulturpolitiske og erhvervspolitiske debat”.

Under overskriften ”Kulturarv” er der blot en enkelt side om museer, hvor der fokuseres på fordeling af museer og besøgende efter landsdele. ODM hilser alle initiativer til mere og nuanceret kulturstatistik velkomne. Men det er meget sporadisk, hvilke indsigter den aktuelle statistik giver. Det valgte fokus bidrager desværre ikke med megen ny viden.

Den svenske model

Der skal meget mere til. Derfor anbefaler ODM, at der etableres et egentligt kultur-analyseinstitut. Der mangler i den grad sagligt funderede tal og viden, der kan trænge i dybden med reel statistik på kulturområdet inklusiv museumsområdet. Vi er inspireret af den svenske model for kulturstatistik, hvor et uafhængigt analyseinstitut arbejder med komplekse forhold som afledt kulturøkonomi, investeringsanalyser i kulturlivet, kulturens indflydelse på turistudvikling m.m. Alt sammen vigtige forhold i en tid, hvor kulturens værdi i sig selv åbenlyst ikke er nok, men hvor valid målbarhed forekommer mere og mere afgørende.

Publiceret:
18/02/2016