EU-lov fjerner støtte til museer

Museer med landbrugsdrift bliver hårdt ramt økonomisk, fordi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har implementeret ny EU-lovgivning. EU-lovgivningen angiver, at museer med større arealer er på en liste over virksomheder, som ikke længere kan modtage landbrugsstøtte til arealforvaltning. Den manglende landbrugsstøtte betyder f.eks. for Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup et direkte indtægtstab på ca. 230.000 kr. årligt. Foruden museer gælder reglerne også golfbaner, flyvepladser, vandværker, m.fl.

Det forekommer som en klar misforståelse, at museer, der ovenikøbet arbejder med bevaring og formidling af gamle husdyrracer, gamle fødevareplanter og bæredygtig naturpleje i øvrigt, er omfattet af ordningen. Trods forespørgsler i EU-Kommissionen ser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri dog ingen mulighed for ændring af ordningen. Derfor tager ODM, sammen med museernes Landbrugspulje, netværket af museer der alle arbejder med landboliv, initiativ til at samle de museer, der helt urimeligt er kommet i klemme, til et opklarende møde. Mødet finder sted fredag d. 18. september kl. 11 – 15 på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. Tilmelding til ODM’s direktør Nils M. Jensen på mail: nmj@dkmuseer.dk

Publiceret:
20/08/2015