European Museum of the Year Award 2021 – ny ansøgningsfrist

I marts, da museerne i Europa lukkede ned pga. Covid-19, satte European Museum Forum også arbejdet med årets European Museum of the Year Award (EMYA) på pause. Men nu, når museerne begynder at genåbne, har European Museum Forums bestyrelse besluttet forsøgsvis at afholde EMYA2021 konkurrencen.

Ligesom museerne må opfinde nye måder at byde folk velkommen i museerne, må EMYA også tilpasse sig de særlige betingelser og den specifikke situation i de enkelte europæiske lande – og finde nye og fleksible måde at organisere jury-arbejdet på.

Vi har sat 1. august 2020 som ny forlænget ansøgningsfrist til EMYA2021, og da vi ved at museerne stadig arbejder under vanskelige og pressede vilkår, er vi til at tale med om aflevering af det fulde ansøgningsmateriale.

Hvis det af forskellige grunde alligevel skulle vise sig umuligt at gennemføre en bedømmelsesproces for EMYA2021, vil indkomne ansøgninger være gyldige det kommende år.

 

Mere information

For yderligere information, kontact EMFs sekretariat, Pedro Branco, på emf@europeanforum.museum

Følg også EMFs hjemmeside for nyheder om EMYA2020 årskonference og prisuddelinger, som måtte udsættes fra april 2020 i Cardiff: europeanforum.museum

 

Publiceret:
02/06/2020