Fagligt orienteringsmøde d. 6.-7. november

Husk tilmelding til det kulturhistoriske, naturhistoriske og kunstfaglige orienteringsmøde. Det overordnede mål med orienteringsmødet er netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs, samtidig med at man i egen fagkreds har mulighed for at debattere væsentlige faglige forhold.

Orienteringsmødet finder sted på Munkebjerg Hotel ved Vejle fra onsdag den 6. november til torsdag den 7. november 2019.

Årets indspark udefra er lagt i hænderne på professor Steen Hildebrandt, der taler under overskriften: ”Alle må tage stilling til verdensmålene” – hvor han vil fremlægge sine visioner for, at også museerne kan/skal bidrage til at drive den nødvendige omstilling.

Læs mere om mødet og tilmeld dig her

Publiceret:
29/08/2019