Farumgaard Fonden inviterer til ansøgninger

Farumgaard Fonden er en mindre fond, der støtter aktiviteter på især kulturhistoriske museer. Fonden har to årlige ansøgningsfrister, den næste er 1. oktober 2023. Fonden støtter fortrinsvist projekter under 100.000 kr.

Fonden yder støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistorie. Det kan f.eks. dreje sig om forskningsprojekter, manuskriptbearbejdning, udgivelser m.v. Desuden støttes gerne arrangementer, udstillinger m.v., som formidler dansk kulturhistorie. Det vægtes, at projekterne har en væsentlig udbredelse til flere målgrupper.

Læs mere på Formål (farumgaard-fonden.dk)

Publiceret:
23/08/2023