Farvel til coronapasset på museer – se de nye regler

Fra 1. august er det ikke længere et krav at gæster skal vise coronapas, når de besøger de danske museer. Men coronapasset er ikke helt væk: ved afholdelse af store kulturarrangementer med mere end 500 deltagere er der nemlig fortsat krav om gyldigt coronapas.

Udvalgte museumsrelevante punkter gældende pr. 1. august 2021:

  • Museumgæster skal ikke længere vise coronapas for at komme ind på museet
  • Arealkravet er lempet til 2 m2 per person 
  • Der skal fortsat være mindst 1 meter mellem hver gæst
  • Det lille forsamlingsforbud er afskaffet, og der kan samles op til 500 tilskuere/deltagere til et arrangement
  • Almindelig færden på museet er ikke et arrangement og er derfor ikke omfattet af grænsen på 500
  • For arrangementer med over 500 tilskuere/deltagere gælder forskellige krav alt efter, om publikum er stående eller siddende, og om det foregår ude eller inde. Fælles er dog, at der er krav om coronapas og sundhedsplan, og i udgangspunktet gælder arealkrav på 2 m2 per person, 1 meters afstand samt sektionering
  • For udendørs arrangementer med siddende publikum gælder dog en række undtagelser: Coronapas kræves først ved 2000 tilskuere/deltagere, og der er ikke krav om sektionering, afstand og areal. Til gengæld er der krav om faste pladser og om registrering af deltagernes kontaktinformation

Få overblikket over de nye regler og retningslinjer for museer generelt og de særlige vilkår for afholdelse af større arrangementer

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
03/08/2021