Finansiering af arkæologiske undersøgelser til debat

Kulturminister Mette Bock (LA) er lydhør overfor folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoffs (S) opfordring til at gennemgå museumslovens krav om private borgeres finansiering af arkæologiske undersøgelser.

”Det er min opfattelse, at museumslovens bestemmelser om arkæologiske undersøgelser giver incitament til at passe på vores fælles kulturarv ved at bevare flest mulige fortidsminder i jorden. Jeg er samtidig opmærksom på, at flere aktører har stillet spørgsmål til, om reglerne i dag indeholder de rigtige balancer. Som ny minister på området finder jeg, at der er behov for at vurdere dette nærmere. (..) Jeg vil således invitere ordførerne til et møde om området,” skriver Mette Bock blandt andet i sine svar på Rasmus Horn Langhoffs to spørgsmål, som lyder:  

”Finder ministeren det rimeligt, at private borgere skal finansiere det fulde beløb for arkæologiske undersøgelser, særligt når disse er blevet vurderet som værende af potentiel national interesse?  og ”Mener ministeren, at der er behov for at gennemgå museumsloven med henblik på en eventuel revision?”

ODM bakker op om kapitel 8 i museumsloven
Ifølge ODM er museumslovens kapitel 8 grundlæggende en udmærket bestemmelse.

"Museumslovens kapitel 8 gør, at vi i Danmark kan bryste os af, at opfylde alle internationale konventioner på området, at loven giver gode faglige betingelser for at arkæologien foretages både fagligt og økonomisk fornuftigt, og samtidig arbejder med princippet om, at det er skadevolder, der betaler. Forhistorie og historie i jorden er en ressource, der graves væk for altid. Loven, som den er formuleret i dag, tjener samfundet bedst. Lande omkring os misunder os den,” siger ODM’s direktør Nils M. Jensen

 

Publiceret:
16/02/2017