Finanslov 2020: Positivt nyt for museerne

Efter fire års ødelæggende besparelser på kulturområdet kan museerne og andre kulturinstitutioner nu ane lys for enden af tunnelen: Finanslov 2020 afskaffer de forkætrede årlige 2 %-besparelser, det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Det er godt nyt for et område, som længe har været nødlidende, og et politisk signal om, at man tager Danmarks kulturarv og bevaringen og formidlingen heraf seriøst.

Ikke ren lykke: Investeringsplan mangler

”Det er glædeligt, at regeringen har lyttet til et nødlidende kulturliv. Men det er ikke ren lykke. Kulturen har været gennem besparelser fire år i træk, hvilket har betydet væsentlige forringelser for bl.a. museernes arbejdsvilkår og virke. På museumsområdet mangler desuden stadig en klar plan for, hvad man vil fremover. Ikke mindst i forhold til bevaringen af vores kulturarv, som stadig mange steder helt konkret lider under kritiske opbevaringsforhold. Det kræver langsigtede investeringer”, siger Flemming Just, formand for ODM og direktør for Sydvestjyske Museer.

Vi glæder os over, at første skridt nu er taget mod bedre vilkår for museerne, men minder også stilfærdigt om, at der stadig er lang vej igen, hvis vi skal sikre ordentlige vilkår for bevaringen og formidlingen af vores fælles kulturarv.

Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen: Investering i museer (og kultur) er også investering i velfærd.

Læs mere her

Tidligere nyheder om dette emne:
Regeringens finanslovsudspil og museerne
Flere midler til museer… i Norge

Publiceret:
03/12/2019