Finanslov 2024: 300 mio. kr. til museumsreform

Regeringen har sammen med aftalepartierne netop præsenteret Finanslov 2024, og her findes en bevilling på 125 mio. kr. til en ’styrket kulturel indsats på kulturområdet.’ Af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet fremgår det, at reserven blandt andet skal udmøntes med 100 mio. kr. i om året i 2025-2027 til den igangsatte museumsreform.

Claus K. Jensen, forperson for Organisationen Danske Museer, anerkender kulturministerens museumsaftryk på Finansloven:

’Vi glæder os med de museer, der har fået ekstra støtte til særlige initiativer. Derudover har jeg selvfølgelig først og fremmest blikket rettet mod museumsreformen. En omfordeling af midler til museerne kræver både en lang omstillingsfase og en markant kompensation af de museer, som – uforskyldt – kan komme til at tabe. Derfor er vi glade for at se, at 100 mio. kr. hvert år i 2025-2027 er øremærket arbejdet med museumsreformen. Jeg mener, det er helt afgørende for, at en reform overhovedet kan realiseres. Der udestår fortsat et stort arbejde, før en reform kan lande, og vi ser frem til den fortsatte debat og politiske forhandlinger – også om tiden efter 2027”.

De øvrige midler i reserven

Der er afsat 25 mio. kr. i alt til at ’styrke de statsanerkendte museers arbejde med bevaring og registrering af deres samlinger frem mod implementeringen af en museumsreform’.

De resterende midler i reserven fordeles med 25 mio. kr. årligt til at sikre ”et løft af en pulje til arkæologiske undersøgelser, der kan reducere private bygherrers udgifter til undersøgelser i forbindelse med byggeprojekter” i årene 2024-2027.

Kontakt:

Claus K. Jensen, ckj@vardemuseerne.dk / 2938 6664

Publiceret:
27/11/2023