Finanslov blottet for kulturpolitik

… det kunne med rette være en kommentar fra en interessent på området, men udtalelsen er faktisk kulturminister Mette Bocks (LA) i Altinget.dk. Den borgerlige regerings finanslovsforslag på kulturområdet er da også nærmest fraværende. Rammenedskæringen på de 2 pct. fortsætter ufortrødent, og der er i år afsat endnu færre penge til de sædvanlige, ofte meget små lokale kulturprojekter (i år er der engangsbevillinger helt ned til 500.000 kr.). Man må selvklart ønske hver en krone velkommen til kulturens institutioner, men gransker man motivationen for at yde hjælp til de valgte initiativer, viser det sig hver gang, at der meget ofte er tale om projekter, som er en del af en folketingspolitikers ønske om at tækkes den lokale vælgerbefolkning. 

Månedsbrevet Søndag Aften spørger i relation til netop dette forhold, i en overskrift og med reference til det igangsatte arbejde med omlægning af statstilskuddene: ”Er der en museumsstrategi, minister?” – og med en underoverskift: ”Finansloven viser, hvorfor den danske museumsstruktur er så vanskelig at forstå. Mens ministeren med den ene hånd beder om visioner for museerne, deler hun småpenge ud til museer – uden den mindste visionære tanke.” 

Kulturministeren har taget til genmæle flere steder og anfører, at netop fordi der er udredninger i gang på flere områder af kulturlivet, ja så er det bedst at vente med at sætte kulturpolitisk kraft ind i finanslovssammenhænge. Det er ord, der forpligter – og som ODM vil holde ministeren op på, når udredningen om museernes fremtidige statstilskud foreligger. Ministeren synes i øvrigt at være begyndt at italesætte, at kultur også er investering. Samme betragtningsmåde har vi også i ODM. Museer er ikke blot en investering i livsvigtig kulturel selvforståelse og sammenhængskraft, men også en økonomisk væsentlig faktor ude i hele landet. Vi er gerne med til at forfølge netop dette spor som hjælp til en liberal kulturminister.  

Læs "Kulturminister om finanslov: Næste år har vi en bedre løsning" (Altinget.dk)

 

Publiceret:
07/09/2017