Finansloven betyder færre fondsmidler

Ikke nok med en finanslov der over fire år vil ”grønthøste” alvorligt i museernes budgetter, samtidig med generelt trange tider på det kommunale område. Nu fremgår det også, at de almennyttige fonde, der om nogen medvirker til at sikre det danske kulturliv anstændige udviklingsvilkår og fremdrift, skal lide for den nye regerings sparekrav. Det sker ved forslaget om fjernelse af to fradrag, der falder ved uddeling af fondsmidler. Fondene selv vurderer, at kulturlivet, herunder museerne, vil gå glip af endog mange midler ved ændringen. Regeringen anslår selv et provenu på statens finanser på ca. 200 mio.kr.

Fondene i oprør

Det ser således ud til, at regeringen ikke blot rammer kulturlivet med en markant beskæring via finansloven, men også rammer de almennyttige fonde, der om nogen medvirker uegennyttigt til kulturel mangfoldighed og udvikling i hele landet. I høj grad også på museerne, hvor væsentlige opgaver løses i tæt samspil med fondene. Konsekvensen af lovændringen er klar. Hvis forslaget gennemføres vil fondene have færre penge at uddele, og at det alene er modtagerne af fondenes donationer, der kommer til at lide. Situationens alvor er rammende udtrykt af Bikubenfondens direktør, Søren Kaare-Andersen til TV2.dk: ….modtagerne af fondsdonationer vil …. ”bliver ramt på begge kinder”, med en reference til de vedtagne besparelser på finansloven.

Paradoksal handling 

ODM’s formand, Frank Allan Rasmussen, udtaler: ”Set med museumsøjne forekommer denne lovændring som en paradoksal og katastrofal beslutning, bl.a. fordi politikerne gang på gang meddeler, at museerne må se efter andre finansieringsmuligheder, når de offentlige kilder tørrer ud, og ofte netop peger på de almennyttige fonde. Det er en alvorlig situation for kulturlivet og for museerne, der tegnes op. Mon vi har en kulturminister, der udover gentagne gange at bedyre sin kærlighed til kunst og kultur, også formår at kæmpe kulturens sag, og som vil søge at stoppe den vildt svingende sparekniv, der også her synes at høste helt utilsigtet og med store følger?” 

Se formandens læserbrev "Museer i knibe"

Publiceret:
26/11/2015