Finanslovsaftalen viser behovet for en museumsreform

Pressemeddelelse:

De danske museers organisation ODM udtrykker glæde over, at det er lykkedes at finde midler til at fortsætte en række særbevillinger, som ellers stod til at løbe ud for bl.a. Fregatten Jylland, Herregårdsmuseet Gl. Estrup, Den Gamle By og Arbejdermuseet.

– Men om to og fire år løber aftalerne ud igen, siger formanden for ODM, museumsdirektør Flemming Just. – Politikerne burde gøre sig selv og museerne den tjeneste at få kulegravet hele sektoren og hvilke opgaver, museerne skal løse, og derefter fastlægge den støtte som de statslige og statsanerkendte museer skal have.

– Ved sin tiltræden udtalte kulturminister Joy Mogensen, at hun først skulle forhandle en aftale på plads om DR. Derefter ville hun se på museerne. Med finanslovsaftalen er der kommet en aftale om DR, så vi håber meget, at ministeren nu vil kaste sig over museumsområdet. Fra ODM’s side står vi altid parate til at indgå i konstruktive drøftelser, slutter Flemming Just.

Kontakt:
Flemming Just, tlf 2935 8512

Publiceret:
07/12/2020