Finanslovsforslag 2024 lover løft til museumsområdet

Præsentationen af regeringens finanslovsudspil for 2024 er på flere måder lovende set med museumsbriller. Først og fremmest er der afsat en reserve på 125 mio. kr. om året i årene 2024-2027, og herunder nævnes specifikt museumsreform og arkæologi. Lige nu ved vi ikke meget mere end det, og kulturministeren lovede i sin præsentation, ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget, at vende tilbage senere på året. Men det er lovende takter.

Der er også en række museer, som har fået forlænget deres midlertidige bevillinger, og ODM glæder sig selvsagt med dem. Samtidig er der i udspillet et generelt løft på kultur og idrætsområdet på 1,1 mia. kr., og det sender et positivt signal om en minister og en regering, der har øje for kulturområdet.

Claus K. Jensen, forperson for ODM, siger:

Om de reserverede midler og museumsreformen:

”Det er meget opløftende, at der allerede i dette finanslovsudspil er reserveret midler til en styrket indsats på kulturområdet på 125 mio. kr. årligt i fire år – hvor museumsreformen og arkæologien er specifikt nævnt som indsatsområder. Nu er der jo ikke sat konkrete beløb på, så vi er selvfølgelig spændte på, hvordan midlerne så rent faktisk udmøntes. Men vi står jo midt i en reformproces, så at kulturministeren allerede nu har fået sat et så markant aftryk der, det er positivt”.

Om de forlængede enkeltbevillinger

”Vi glæder os med de museer, der får forlænget deres midlertidige bevillinger. Samtidig ser vi frem til museumsreformen, som jo blandt andet skal adressere en mere dynamisk tilgang til statsanerkendelse, der forhåbentlig kan sikre en mere langsigtet bæredygtighed i økonomien.”

Om finanslovsudspillet som helhed

”Det er et stærkt signal fra kulturministeren og regeringen, at kultur og idræt er prioriteret så højt. En ekstra milliard til området må siges at være et markant løft.”

Publiceret:
31/08/2023