Fire støttekategorier i ministerens udspil til ny museumsreform

I et debatindlæg i Berlingske d. 8.5.18 svarer kulturminister Mette Bock (LA) på kritik fra Lasse Marker, partner i bureauet Rasmussen & Marker, som udtrykker bekymring for, om ministeren reelt lytter til det danske kulturliv, eller om hendes rapporter, visionsgrupper og sidenhen åbne processer blot er til for syns skyld. I sit svar skriver hun, at debatterne og hendes forberedelser til hhv. medieudspil, teater- og museumsreform ikke er ”igangsat i et naivt håb om at skabe enighed, for det bliver der aldrig. Men vi bliver klogere af debatten. Og synliggør kulturens betydning.”

Derudover løfter kulturministeren sløret for sine tanker om en overordnet ramme for fordelingen af støtte både til museerne og til andre dele af kultursektoren. Hun foreslår nemlig, at staten fremover skal investere i museerne ud fra fire kategorier: 

  1. Et grundtilskud til alle statsanerkendte museer. 
  2. Et tilskud til museer, der løser særlige nationale opgaver.
  3. Et incitamentsbaseret tilskud, der belønner museer, der er gode til at hente egne midler fra f.eks. billetindtægter, kommuner, fonde og sponsorer. 
  4. En fleksibel pulje, der kan søges til udviklingsaktiviteter.

ODM har længe ønsket sig klarhed. Og tilbage i november 2017 udtalte formand for ODM Flemming Just, at en mulig ny ordning af støtten skal baseres på gennemsigtige principper og en enkel administration, og at ODM er tilhænger af, at støtten bliver både opgave- og aktivitetsbestemt. 

I forlængelse af dette har ODM foreslået, at der udvikles en model med en tre-deling af den statslige støtte med hhv.: 

  • Grundtilskud
  • Opgavebaseret tilskud 
  • Resultatbaseret tilskud.

Om ministerens udspil til en museumsreform siger formand for ODM Flemming Just: ”Jeg er glad for at se ministerens udspil, som overordnet flugter meget godt med de forslag, som ODM har fremlagt, efter grundig debat i medlemskredsen, og som sigter på at give gennemskuelighed. Men jeg har meget vanskeligt ved at se, at der kan findes et politisk flertal, medmindre der kommer ekstra midler i spil til at lukke nogle af de store huller, som der uundgåeligt vil blive hos nogle museer.”

Læs ODM’s indspil til reformprocessen her

Læs hele Mette Bocks udspil på Facebook samt på b.dk

Publiceret:
14/05/2018