Flere kvinder i museumsbestyrelser siden 2019

Kvinder udgør nu tæt på 40 % af de statsanerkendte museers bestyrelser. Det kan netmediet Kulturmonitor i dag berette.

Kulturmonitors optælling viser, at andelen af kvinder, der bestrider bestyrelsesposter på statsanerkendte museer, siden 2019 er steget fra 32,4 %til 38,5 %. I slutningen af 2019 var der 528 mænd og 253 kvinder i bestyrelseslokalerne, i marts 2022 er fordelingen 468 mænd og 294 kvinder.

I optællingen er ikke nævnt andelen af ikke-binære personer.

Flemming Just, formand for ODM, siger til Kulturmonitor:

“Med den stigning, der er kommet, er vi næsten oppe på 40 procent. Det er faktisk markant, og det tolker jeg som et udslag af, at den almindelige debat i samfundet i høj grad er slået igennem her”. Det betyder dog ikke, at museerne er i mål: “Museerne er godt med – men er det godt nok. Nej. Bestyrelserne skal i højere grad repræsentere samfundet”, siger han.

Bedre balance end i store private virksomheder

Ifølge en artikel fra Institut for Menneskerettigheder fra december 2021 er 18,6 % af bestyrelsesposterne i de 2200 største virksomheder i Danmark besat af kvinder.

“Som statsanerkendte museer skal vi indberette bestyrelsernes sammensætning på køn og alder, og jeg er sikker på, at hvis det ikke udvikler sig tilfredsstillende, så vil kulturministeren på et tidspunkt reagere på det med henvisning til, hvordan resten af samfundet udvikler sig. Og så ser det ud til, at museerne faktisk er foran sammenlignet med bestyrelsessammensætningen i al almindelighed herhjemme”, siger Flemming Just til Kulturmonitor.

Særlige udfordringer for nogle museer

Flemming Just peger på, at der kan være specifikke udfordringer ift. at komme nærmere målet om balance, fx at det nogle steder vil kræve en vedtægtsændring. På nogle museer besættes pladserne således af kommunalpolitikere eller er øremærket fx regionsrådsformænd eller direktører i udvalgte organisationer: “Derfor er man nødt til at se på, hvordan vedtægterne er skruet sammen. Det er svært at gøre noget ved sammensætning, når det er op til andre at udpege medlemmerne.”

“Vi [Sydvestjyske Museer, hvor Flemming Just er direktør] lavede en ændring i vedtægterne, som trådte i kraft 1. januar 2022, hvor vi udvidede bestyrelsen fra syv til ni medlemmer. De to ekstra poster skal udpeges af bestyrelsen, og med dem kan vi blandt andet justere diversiteten i bestyrelsen”, siger han.

“Det handler om en bevidsthed om tingene, og at man skal have de rigtige kompetencer. I det ligger også, at den skal være bredt sammensat, så det ikke kun er 65-årige mænd, der sidder der. Vedtægterne kan gøre, at man rent faktisk kan handle på det”.

Kønsbalance inden for en overskuelig fremtid

Flemming Just siger til Kulturmonitor: “Jeg er overbevist om, at den større opmærksomhed og den generelle samfundsmæssige debat vil betyde, at offentlige virksomheder og selvejende institutioner som helhed vil komme i mål i løbet af en kortere årrække”.

“Nu har vi cirka 40 procent. Når vi er fremme ved 2025, tror jeg, at vi oppe på noget, der ligner en ret ligelig sammensætning. Simpelthen fordi der er en bevidsthed omkring det, og at man vil blive tvunget til at tænke mere over, hvordan man sammensætter bestyrelserne”.

Publiceret:
19/04/2022