Flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet

Både borgere og politikere har reageret mod regeringens plan om at flytte Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Hørsholm til Djursland og lægge det sammen med Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup. Sammenlægningen sker i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser.

Folketingsmedlem Pernille Schnoor, Soc.dem., har aktuelt stillet kulturminister Bertel Haarder spørgsmålet: ”Hvad vil de økonomiske omkostninger være ved flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland, taget i betragtning at der formentlig vil blive brug for ombygninger på Landbrugsmuseet? ”. Ministeren har svaret, at omkostningerne endnu ikke kendes, og at forberedelserne til flytning er påbegyndt.

I lokalområdet samles der underskrifter ind mod flytningen, og syv nordsjællandske borgmestre har skrevet til kulturministeren og bedt ham genoverveje beslutningen. Museumsdirektør Jette Baagøe har tidligere i pressen givet udtryk for, at hun ikke tænker at flytte med, og har skarpt kritiseret planerne.

Ukendte økonomiske konsekvenser

ODM er i processen, fra flere sider spurgt om stillingtagen til udflytningen. ODM har ingen holdning til udmøntning af aktuelle driftsforhold hos medlemmerne, hvorimod rent faglige problemstillinger, som følge heraf, selvfølgelig har interesse. I den sammenhæng er det derfor skuffende, at ministeren tilsyneladende ikke har regnet på de økonomiske konsekvenser af udflytningen. For hvis det ønskes, at jagt – og skovbrug som fagligt emne, og som det kendes fra museet i Hørsholm, ikke nedprioriteres, vil det uden tvivl blive en bekostelig affære at flytte de omkring 6000 kvadratmeter udstilling og museumsmagasin til Djursland. Det gode spørgsmål må derfor være, hvor regeringen vil finde midler til denne konsekvens af udflytningsreformen? 

Publiceret:
03/11/2015