Flytning til 72 mio. kroner

Det kommer til at koste 72 mio. kroner at flytte Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fra Nordsjælland til Dansk Landbrugsmuseum på Djursland. Det slår Kulturministeriet nu fast i en pressemeddelelse. Beløbet, der er 30 mio. kr. mindre end tidligere anslået af medarbejderne på Jagt- og Skovbrugsmuseet, dækker flytteudgifter, personaleudgifter, nedtagning og flytning af museet, konsulenter, bygningstilpasninger og etablering af udstilling.
Ledelsen af begge museer overgår fra 23. februar i år til Dansk Landbrugsmuseums direktør, mens Jagt- og Skovbrugsmuseets direktør indtil august fortsat er tilknyttet museet.

Puljemidler bør friholdes

ODM's formand Frank A. Rasmussen udtaler i forbindelse med udmeldingen: ”Det er ejeren af museet, i dette tilfælde staten, der ved, hvad der tjener institutionen bedst. Der er dog grund til bekymring, når de mange midler til flytningen skal dækkes ind ved en forventet indtægt fra salg af museumsbygninger og grunde i Hørsholm samt at de resterende udgifter finansieres af bidrag fra den centrale udflytningspulje og bevillinger inden for ministeriets egen ramme herunder ved udnyttelse af låneramme. ODM frygter, at dette kan betyde, at der tages midler fra i forvejen hårdt ramte centrale puljer. Vi minder om, at museerne i forvejen er ramt af generelle rammenedskæringer på 8 % over de kommende fire år. Og at den centrale pulje til strategisk museumsudvikling i Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med Regeringens omfordelingspolitik er blevet skåret med hele 33%”.

Kulturministeriet oplyser i samme pressemeddelelse, at Statens Værksteder for Kunst indtil videre udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere, når udnyttelsen af ministeriets bygninger er analyseret. 

Publiceret:
23/02/2016