Fokus på finansiering af arkæologiske nødudgravninger

Der dukker af og til kritik op af den måde som den arkæologiske udgravningspraksis i Danmark finansieres på, nedfældet i Museumslovens Kap. 8. Loven beskriver, at det er bygherre – eller skadevolder, der har det økonomiske ansvar for, at fortidsminder i jorden ikke går til uden arkæologiske undersøgelser forinden. Den praksis anfægtes af og til, når bygherrer ikke mener, at de har det økonomiske ansvar. 

Senest har en sag i Nordjylland ramt medierne, og et gammelt forslag om at lave en solidarisk pulje, der kan sikre, at arkæologiske udgravninger bliver gennemført, har endnu engang været fremført. Ideen er dog igen og på et sagligt oplyst grundlag blevet afvist af kulturministeren. ODM mener, at den nuværende lov grundlæggende er en udmærket bestemmelse, der gør, at vi i Danmark kan bryste os af at opfylde de internationale konventioner. At loven giver gode faglige betingelser, for at arkæologien foretages både fagligt og økonomisk forsvarligt, og at loven fornuftigt arbejder med princippet om, at det er skadevolder der betaler.

Se den aktuelle sag fra TV2Nord beskrevet her

Publiceret:
19/04/2018