Folketingsmedlem: Pres fortsat på for at finde løsninger

Det var både som museumsbruger, men primært som formand for Folketingets Kulturudvalg, at Orla Hav, Soc.dem. talte til museernes repræsentanter på ODM’s generalforsamling den 28. april. Han fortalte, at kulturudvalget er optaget af at gøre såvel kulturministeren som Folketing opmærksom på, hvordan omkring en tredjedel af kulturarven risikerer at gå tabt i dårlige magasinbygninger, hvis ikke vi gør en indsats for at passe bedre på den, sådan som Rigsrevisionen har påpeget. Kulturudvalget venter på, hvad ministeren agter at gøre, sagde Orla Hav og mindede om, at ”det er set før, at Rigsrevisionen skruer bissen på, hvis ikke man efterlever, de ting de påpeger”. 

Han bedyrede, at Kulturudvalget har forstået situationens alvor, men kunne også nøgternt konstatere, at et flertal i Folketing og regering ønsker at gennemføre store besparelser på de offentlige budgetter.  ”Det kan have vidtrækkende konsekvenser for hele samfundet og også for ministerens handlemuligheder i forhold til kulturarven, men nu må vi jo se, når nu der bliver skruet en finanslov sammen,” sagde Orla Hav og kom med en opfordring til ODM: ”I skal fortsatte presse på for at finde løsninger og gerne løsninger, der afspejler at kulturarv og formidling af fortiden er et delt ansvar mellem flere offentlige instanser, rækkende ud også til private initiativer”.

Foto: Generalforsamling i ODM 28. april 2016. Orla Hav (S) formand for Folketingets Kulturudvalg på talerstolen.

Publiceret:
29/04/2016