Forlænget beskikkelse af det strategiske panel og de rådgivende museumsudvalg

Kulturministeriet havde forventet, at en eventuel ændring af statstilskuddet til museerne ville ligge klar umiddelbart efter sommeren 2018, og at der i den forbindelse ville være et klart billede af, hvilke opgaver og områder ministeriet ville få brug for rådgivning til. Med den begrundelse blev det nuværende strategiske panel og de rådgivende museumsudvalgs medlemmers beskikkelser derfor forlænget frem til 15. september i år. Arbejdet med ændringerne er som bekendt ikke afsluttet, og derfor bliver medlemmernes beskikkelser nu forlænget et helt år, til udgangen af 2019, så evt. justering eller ændring af strukturen kan lægge sig op ad eventuelle ændringer i støttetildeling. 

ODM arbejder for at sikre, at den nuværende rådsstruktur overvejes grundigt. Den nuværende ordning med et stort strategisk panel er ikke optimal – og slet ikke gennemskuelig og bør ændres. ODM foreslår derimod, at der sættes fokus på den faglige rådgivning i museumsudvalgene. Vi ser frem til debatten i museumskredse såvel som med Slots- og Kulturstyrelsen.

Publiceret:
15/08/2018