Forringelse af universiteternes kandidatuddannelser

Organisationen Danske Museer (ODM) ser med stor bekymring på regeringens planer om at forkorte kandidatuddannelserne på landets universiteter, hvilket indebærer, at op mod 50 pct af uddannelserne forkortes fra to til et år. En reduktion i uddannelserne, der primært skal ske på samfundsvidenskab og humaniora – hvilket ifølge professor Michael Svarer vil betyde, at (op mod) 65 pct af samfundskandidaterne og 81 pct af humaniorakandidaterne skal uddannes via de korte uddannelser.

Museer i hele landet beskæftiger en stor gruppe akademisk uddannede kandidater fra netop de fag, som i stort omfang tænkes underlagt det nye kandidat-regime. Vi anser reformudspillet som en forringelse af kandidaternes uddannelse – og frygter, at vi i fremtiden vil få kandidater på jobmarkedet med forringede kvalifikationer.

ODM er bekymret for både faglighed og udbud af kandidater i fremtiden

Vi konstaterer i øvrigt, at optaget på det humanistiske område aktuelt er 10 pct. lavere end optaget i 1990 – og at antallet af færdiguddannede kandidater fra humaniora yderligere vil falde de kommende år på grund af et stadig faldende optag og lukning af uddannelsespladser – grundet den tidligere indgåede udflytningsaftale. Vi er derfor bekymrede for både faglighed og udbud af kandidater i fremtiden. Det er naturligvis glædeligt, at der vil komme mere undervisning på det ene år, som er tilbage på kandidatuddannelse, men det ændrer ikke ved, at den 1-årige uddannelse giver en væsentlig forringelse af de kvalifikationer, som de færdiguddannede kommer ud på arbejdsmarkedet med, og som vi efterspørger, når vi ansætter nye medarbejdere.

Museer er kendt som troværdige institutioner, hvilket entydigt hviler på veluddannede og videnskabeligt baserede medarbejdere, der med høj vidensbaseret faglighed kan forestå og udvikle kulturtilbud, og dermed bidrage til en kvalificeret dialog med landets borgerne. Vi frygter, at vi med de kortere kandidatuddannelser i fremtiden vil komme til at mangle kompetencer til videnskabeligt og vidensbaseret at kunne arbejde med både med indsamling, bevaring, forskning og formidling.

Se dokumenter fra åben høring om reformen den 15. marts 2023

Publiceret:
24/03/2023