Forskningscharter for anvendelse af arkæologiske data

Et arkæologisk forskningscharter har set dagens lys. ODM’s Arkæologiske Udvalg har gennem en årrække arbejdet med charteret, der beskriver god skik for adgang til og anvendelse af arkæologiske data og afledte analyser. Charteret er nu tiltrådt af de museer i Danmark, der arbejder med arkæologi, og af universitetsinstitutter og afledte naturvidenskabelige forskningsmiljøer.

Charteret udspringer af et fælles ønske om at imødegå de stigende krav og forventninger til fuld tilgængelighed (open access) af data og forskningsresultater og afspejler et bredt, stærkt og i international sammenhæng unikt samarbejde mellem de danske museer og universitetsverdenen. Det er håbet, at charteret også kan finde anvendelse i andre forskningssammenhænge.

Charteret er blevet til i en tæt dialog med alle landets arkæologiske museer, censorkorpset og foreningen NatArk.

Mere om charteret ved henvendelse til formand for ODM’s arkæologiske udvalg, forskningscenterleder Ph.d. Mads Thagaard Runge: mtr@odense.dk eller til ODM’s formand Claus Kjeld Jensen: ckj@vardemuseum.dk

Læs mere

Hent charteret via boksen til højre.

Publiceret:
08/08/2022