Fuldt hus til samtaler om kulturarv

Det fjerde Kulturmøde på Mors havde omkring 20.000 besøgende. ODM var ved formand og næstformand i dialog med lokal- og folketingspolitikere om aktuelle problematikker omkring kulturarv. I samarbejde med Kulturarv Nord og Midtjyske Museers Udviklingsråd arrangerede ODM henholdsvis to samtaler og en række museer stod bag udstillingen ”KulturSkaberne”, der blev bygget op undervejs med publikums hjælp.

Fra 25. til 27. august bød Mors og regionen 48 timers kultur. Mødet blev åbnet af kulturminister Bertel Haarder, Morsøs borgmester Hans Bertelsen og Ulla Astman, Nordjyllands regionsformand. Museerne var på pletten fra morgenstunden, og allerede i løbet af den første dag begyndte montrerne i ”Kulturskaberne” at blive fyldt med genstande, spændende historier og fotos. Her mødte de mange deltagere "museet i arbejdstøjet", og flere nysgerrige fik svar på deres spørgsmål om indsamling, bevaring og konservering. Om fredagen åbnedes udstillingen officielt klokken 20 af Mogens Jensen, medlem af Folketingets Kulturudvalg, og et feststemt publikum nød den kølige vin.

Debat og quiz

Om torsdagen deltog ODM’s formand Frank Allan Rasmussen i debatten: "Hvad så Danmark? – Kulturarvingerne" sammen med Mogens Jensen, Marianne Jelved, Mads Duedahl, kulturrådmand Aalborg Kommune og Morten T. Højsgaard, DR’s historiechef, om hvordan vi bevarer og videregiver den kultur vi alle arver. Debatten blev styret med fast hånd af ODM’s næstformand Bo Skaarup. Det var en til tider skarp debat, hvor deltagerne kom vidt omkring. Nedskæringer på museerne, Rigsrevisionens kritiske rapport om bevaringsforholdene på de danske museer, Kulturens analyseinstitut, og en række andre aktuelle emner kom op. Interessant var det, at de to medlemmer af Folketingets Kulturudvalg var enige i, at kulturministeren havde en udfordring med hensyn til Rigsrevisionens rapport. De var interesserede i at høre, hvilke muligheder ODM så for, at man i fællesskab mellem museerne, stat, regioner og kommuner kunne finde frem til gode, klimatisk korrekte og fremtidssikrede magasiner spredt over hele landet. Hver deltager skulle have en genstand med, som blev præsenteret for panelet og publikum, og havde hver sin relevante og morsomme historie. Genstandene blev efter debatten overdraget til udstillingen ”KulturSkaberne”.

Fredag eftermiddag deltog ODM’s formand i Kulturquizzen, hvor DR’s Adrian Hughes greb stafetten og satte de deltagende politikere og museumsfolk på en hård prøve med en række skarpe spørgsmål om besøgstal, politiske citater og kulturpolitik. Publikum var med og der var præmier til de glade vindere. Blandt deltagerne var formanden for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav, og på den måde blev det muligt at drøfte nogle af de mere "hotte" kulturpolitiske emner i en festlig ramme.

Folkemøde for kultur

Temaet for mødet på Mors var kunst og kultur. Der var spisetelte med lokale fristelser, caféer med øl, vin og kaffe, store og små scener med debatter, DR var på med direkte transmissioner, og kulturen var med hele vejen rundt. Den rytmiske musik, scenekunsten, dans, litteratur, film, billed- og rumkunst sammen med en lang række regionale og lokale oplevelser. Masser af unge, skolebørn og familier blandede sig med politikere, organisationsfolket, og nogle af direktørerne for de store statslige institutioner samt mange fondsrepræsentanter. 

Det var en succes. Vi ses i 2017, da det er vigtigt, at museerne tegner sig tydeligt i kulturlandskabet med holdninger, ambitioner, originalitet og fornyende initiativer.

I quizdebatten: formand for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav (S), museumsdirektør Ingeborg Svennevig, quizmaster Adrian Hughes, næstformand Morsøs kulturudvalg Jette Jepsen og formand i ODM Frank A. Rasmussen.    

   
Museumsleder, formand i Midtjyske Museers Udviklingsråd og ODM-bestyrelsesmedlem Anne-Mette Villumsen fortæller pressen om "KulturSkaberne"

Publiceret:
30/08/2016