​Fusioner har der været mange af

Fusioner kan være vejen frem for museerne, skrev kulturminister Bertel Haarder i en kronik i Jyllands-Posten 14. august. Nogle museer: ”….kunne bruge en økonomisk opmuntring eller et venligt skub i retning af samarbejde eller fusion. Men det eksisterende system med statsanerkendelse står i vejen for både fornyelse og konsolidering.Historiske bindinger gør det vanskeligt at omfordele pengene, og man kan i mange tilfælde ikke anerkende nye museer, fordi de bestående museer beslaglægger midlerne”.

Ministerens udmelding har fået ODM til at granske Danmarks Statistiks tal om udviklingen i antallet af museer som får statsstøtte. I løbet er de seneste syv år er 179 blevet til 130.  Hovedårsagen er netop fusioner i museumsbranchen. På syv år er antallet af statsstøttede kulturhistoriske museer faldet fra 130 til 69. I samme periode er der blevet 12 færre kunstmuseer med statsstøtte. Kun antallet af naturhistoriske museer med statsstøtte er uændret.

Flere multimuseer

I de senere år er der også sket en stigning i det, som kaldes multimuseer eller blandede museer, som kan indeholde f.eks. både naturhistorie og kulturhistorie eller kunsthistorie og kulturhistorie. Antallet af statsanerkendte museer er dermed også faldet fra 146 statsanerkendte museer i 2006 til nu 98.

ODM anbefaler, at både museer, myndigheder og politikere lærer af de seneste års fusionsbølge. Det er vigtigt at kende konsekvenserne. ”For at få sikre veldrevne museer af høj kvalitet, bakker ODM op om de eksisterende og fremtidens nye museer. Det gælder om i fællesskab at udvikle museernes rolle i samfundet snarere end at nedbryde strukturer og underminere det økonomiske grundlag for museer, der foruden formidling også varetager den nationale natur- og kulturarv,” udtalte Frank A. Rasmussen i pressen i forbindelse med en pressemeddelelse, som ODM udsendte 24. august om tallene. Pressemeddelelse

Publiceret:
30/08/2016