Gælder fjernelse af omprioriteringsbidraget også for kulturen?

I aftalen om kommunernes økonomi i forrige uge aftalte KL og regeringen at der bliver fremlagt lovforslag i Folketinget om at fjerne det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det har fået Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen til at fremføre et spørgsmål fra Folketingets Kulturudvalg til kulturministeren.

I spørgsmålet hedder det: "Ministeren bedes oplyse, om regeringens beslutning om at afskaffe omprioriteringsbidraget med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 medfører, at omprioriteringsbidraget på Kulturministerens område, der medfører besparelser for over 600 mio. kr., ligeledes afskaffes?"

ODM venter spændt på svaret fra kulturministeren, da omprioriteringsbidraget får store konsekvenser for museerne, som på forskellig vis har forsøgt at tilpasse sig med bl.a. aflysninger af særudstillinger, kortere åbningstid og afskaffelse af gratis adgang.

Publiceret:
22/06/2016