Genåbning: Sådan åbner museerne

Opdateret 1. september 2021

Pr. 1. september 2021: Der gælder ikke længere restriktioner for kulturlivet. 

Fra 1. september 2021 gælder for kulturlivet samme anbefalinger fra sundhedsmyndighederne som i samfundet i øvrigt:

 • Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse kan findes her
 • Plakater med sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende råd kan findes her
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, herunder håndhygiejne, rengøring, udluftning mv. kan findes her
 • Sundhedsstyrelsens råd til håndtering af sygdom og symptomer, herunder opsporing og håndtering af nære kontakter kan findes her

 

 

 

 

Alle nedenstående restriktioner er udfaset.

Genåbningen af Danmark foregår i faser, og museer åbnede med coronapas (ude og inde) sammen med blandt andet Videnspædagogiske Centre (VPACs) den 21. april 2021. 

Vil du sammenligne med retningslinjerne for genåbningen i 2020? Så ligger de her

Læs mere:

Se også de generelle retningslinjer for genåbning for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter på Kulturministeriets hjemmeside.

Genåbning i faser – læs mere:

Areal- og afstandskrav – ophæves lørdag den 14. august 2021

Som følge af udmelding fra Sundhedsstyrelsen den 11. august om at afskaffe anbefalingen om 1 meters afstand, ophæves areal- og afstandskravet fra lørdag den 14. august.

Fra og med 14. august 2021 er der således ikke længere krav et bestemt antal m2 per gæst eller 1 meters afstand mellem hver person. 

Læs også: Kulturministeriets nyhed om ophævelse af areal- og afstandskrav

Se retningslinjer for publikumsrettede kulturaktiviteter på Kulturministeriets hjemmeside.

Forsamlingsforbud

Museerne skal overholde de til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Med aftale om yderligere genåbning indgået den 15. april, bliver forsamlingsmax i det lille forsamlingsforbud trinvist hævet. 

Det lille forsamlingsforbud – afskaffet

Pr. 1. august:

 • Det lille forsamlingsforbud afskaffes både indendørs og udendørs
 • Forsamlinger på over 500 er fortsat omfattet af det store forsamlingsforbud. Se mere under større arrangementer og forsamlinger (link nedenfor).

Se hele planen for udfasning af forsamlingsforbuddet på justitsministeriets hjemmeside (åbner pdf)

Det store forsamlingsforbud – gælder fortsat

 • Træder i kraft 6. maj og gælder foreløbig til 31. august 2021 (link til aftale om genåbning pr. 6. maj ovenfor)
 • Det er tilladt at samles op til 500 personer både indendørs og udendørs. Desuden er en række undtagelser, hvor der til større arrangementer kan forsamles væsentligt flere med særlige restriktioner
 • Almindelig færden på museet anses ikke for et arrangement og er ikke omfattet af særlige restriktioner

Se mere om større arrangementer og forsamlinger

Coronapas – udfaset på museer 

Krav om coronapas på museer ophæves fra og med 1. august 2021. Krav om coronapas er regulereret i bekendgørelserne BEK 1554 af 2. juli 2021 og tilhørende ændringer.

Bemærk, at der fortsat er krav om coronapas ved arrangementer med mere end 500 deltagere. (Link ovenfor om større arrangementer og forsamlinger).

Mundbind og visir – udfaset på museer

 • 14. juni: Krav om værnemidler (mundbind/visir) ophæves på museer og alle andre steder (undtaget stående passagerer i kollektiv trafik)

Museumsbutik

Museumsbutikker regnes for udvalgsvarebutikker og er åbne. Kravene ændrer sig løbende, men lige nu gælder iflg. coronasmitte.dk:

Arealkrav: 2 m2 pr. person.

Museumscafé og -restaurant

Reguleres efter retningslinjer for caféer og restauranter. 

Udfasningsplan

 • 1. juli ophæves afstands- og arealkrav for siddende gæster 

Jf coronasmitte.dk:

 • Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 02.00. 
 • Der er åbent for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. uden coronapas.
 • Der er åbent for indendørsservering på restauranter og cafeer mv. med krav om coronapas.
 • Der er ikke arealkrav for serveringssteder, hvor gæsterne i det væsentlige er siddende.

Kulturministeriets overordnede retningslinjer for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter – herunder museer

Generelle anbefalinger

Arrangøren og de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet skal tage fælles ansvar for, at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredning begrænses mest muligt, herunder:

 • Isolation af smittede personer for at bryde smittekæder med test ved symptomer og smitteopsporing.
 • Reduktion af smitte med fokus på ansigt-til-ansigt-kontakt, hosteetikette, rengøring og luftskifte. Det indebærer blandt andet udluftning ved at skabe gennemtræk, hvis ikke der er ventilationssystem i lokalerne.
 • Tag gerne særligt hensyn til personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.
 • Sikre, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt.
 • Der bør være fokus på at undgå trængsel, når deltagere går fra det ene sted til det andet, fx ind og ud af klasselokaler, på gange og fællesarealer. Der kan fx laves foranstaltninger, der anviser gå-retninger mv.
 • Der opfordres til opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens seks generelle råd, både for arrangører og deltagere. De seks generelle råd kan findes her

De overordnede retningslinjer for publikumsrettede kulturaktiviteter på Kulturministeriets hjemmeside.

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
16/04/2021