Glæde over genåbning: ”Museer uden gæster er ærlig talt en trist affære”

ODM glæder sig over, at museerne straks igen kan slå dørene op, men minder også om, at mange fortsat vil have brug for økonomisk hjælp – ikke mindst ved udsigten til en vanskelig turistsæson.

Sent i aftes fremlagde regeringen planen for, hvad der kan åbne i mellemfasen, inden vi når fase 3. Museer kan sammen med blandt andet teatre og zoologiske haver nu slå dørene op for besøgende igen, og det vækker glæde.

Flemming Just, formand for ODM, siger:

”Vi er glade for at man politisk nu prioriterer kulturlivet i forbindelse med genåbningen. Mange museer har længe stået på spring – og museer uden gæster er ærlig talt en trist affære. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en genåbning skal være rentabel, og her bliver de konkrete retningslinjer for at åbne afgørende for det enkelte museum. Ikke mindst i forhold til antallet af gæster og de typer af aktiviteter, museerne vil kunne tilbyde. Vi har desuden nu en vanskelig turistsæson forude, så det politiske arbejde for at sikre museerne er bestemt ikke i mål. Med åbningen har vi dog nu taget det første af en række afgørende skridt på vejen for at sikre et levende kulturliv – også efter corona-krisen.”

Fortsat politisk fokus på museernes økonomi er afgørende
ODM har sammen med andre kulturaktører deltaget i arbejdet under Kulturministeriet med at kvalificere retningslinjerne for en forsvarlig genåbning. I den forbindelse har vi haft fokus på retningslinjer, der skal være håndterbare og give mening, så museerne kan begynde at få omsætning igen – selvom det efter alt at dømme bliver på et lavere blus end vanligt. Den endelige udformning af retningslinjerne er dog endnu ikke fastlagt. Et andet opmærksomhedspunkt er, hvordan forbuddet mod fysisk tilstedeværelse for offentligt ansatte i Region Sjælland og Hovedstaden påvirker de kommunale og statslige museers muligheder for åbne i disse regioner. Det ser vi nu nærmere ind i.

Ved nedlukningen i marts mistede museerne fra den ene dag til den anden alle besøgsrelaterede indtægter, og i ODM dokumenterede vi allerede før påske museernes store økonomiske vanskeligheder som følge af nedlukningen (se faktaark med data). Den kommende turistsæson forventes at blive vanskelig, bl.a. pga. markant færre udenlandske turister. Mange af de museer som i en almindelig sæson tjener de fleste penge selv, vil fortsat have behov for støtte for ikke at miste fodfæstet – også efter en genåbning. Derfor er det afgørende, at hjælpepakkerne forlænges for de mest nødlidende, og at der politisk er fokus på museernes økonomi.

Læs mere

Se aftale for genåbning fase 2,5 (link ikke længere tilgængeligt)

Interview med ODM’s formand Flemming Just i TV-Avisen den 22. maj kl. 8.00 (00:14.45-00:18:00) link ikke længere tilgængeligt på dr.dk

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
20/05/2020