Glædeligt: Midler afsat til en national handlingsplan for kulturarv

”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at bevaring af kulturarven for fremtidige generationer er vigtig. Aftaleparterne ønsker målrettet at prioritere bedre bevaringsforhold og tilstand af kulturarvsgenstande på museerne. Der skal derfor laves en national handlingsplan for kulturarv. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til bevaring og digitalisering af kulturarven” (fra Finansloven 2019). 

ODM har længe ønsket, at der udarbejdes en landsdækkende analyse og en samlet bevaringsplan for den danske kulturarv. Vi har ment, at først når der er overblik over de danske museumssamlingers generelle status og bevaringstilstand, er der mulighed for politisk at arbejde med fremtidens indsamlings- og bevaringsstrategi, herunder f.eks. udskillelse fra samlingerne. Et sådant overblik vil også kunne danne rammen om en kvalificering af, hvilke økonomiske fordringer der skal til for sikre, at de problemstillinger som både ODM, tilbage i 2006, og de to rapporter fra Rigsrevisorerne har påvist, løses bedst. Det er derfor en stor glæde at se, at Regeringen i 2019 tilgodeser ønsket og har afsat en bevilling på 5 mio. kr. Resultaterne fra ODM’s spørgeskemaundersøgelse, som der er redegjort kortfattet for her, kan blive et værdifuldt bidrag til det kommende arbejde.

Publiceret:
17/12/2018