Grænseåbning: Turister velkomne igen

En god nyhed midt i sommervarmen: Danmark og de danske museer kan nu igen se frem til besøg af udenlandske turister fra de fleste europæiske lande. I hvert fald er det ikke længere de lukkede grænsebomme, der stopper turister med kurs mod det danske sommerland.

Regeringen indfører nemlig pr. 27. juni en ny model for åbning af grænserne og for lempelse af rejsevejledningerne for lande i EU- og Schengenområdet samt UK, og det betyder grænseåbning for langt de fleste lande i de nævnte områder. Portugal er dog fortsat lukket land, og fra Sverige er kun sydsvenskere velkomne. I den nye model er kriterier for smittetryk og teststrategi i de enkelte lande bestemmende for, hvilke grænsebomme der kan åbnes for ind- og udrejse. Og her falder Portugal og det meste af Sverige altså på den forkerte side af de opstillede kriterier, mens fx Tyskland, Spanien og Italien er med på positivlisten.

Fra gul til orange – og tilbage igen
”Åbne” lande er i modellen lande, som man kan besøge, og hvis borgere kan besøge Danmark, men hvor man fortsat skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed. Disse lande skifter derfor farve fra orange (karantæne og frarådes) til gul (åbent, men vær forsigtig) i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Modellen indebærer, at lande – eller i norden: regioner – med under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge karakteriseres som åbne. Når et land op på 30 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, skifter farven igen til orange, og ind- og udrejse stoppes. Også landenes teststrategier indgår i vurderingen af landenes status, de præcise kriterier herfor er dog i skrivende stund ikke fastlagte.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
18/06/2020