Hjælp måske på vej til trængte ø-museer

Marstal Søfartsmuseum er et af flere ø-museer, som er kommet i økonomisk klemme på grund af den nye museumslov. Kulturminister Marianne Jelved meddelte i begyndelsen af denne måned i et brev til Folketingets kulturudvalg, at hun gerne vil være med til at løse problemet, hvis det kan blive i samarbejde med kommunerne. Hun slår fast, at ”alle landets borgere skal kunne opleve kulturarven formidlet i deres lokalområde”. For tre måneder siden redegjorde repræsentanter fra Samsø, Læsø og Ærø for sagen på et møde med ministeren. Museer på øerne kan have særligt vanskeligt ved at leve op til nye krav om et ikke-statsligt tilskudsgrundlag på minimum 2 mio. kr. om året.

Kulturudvalget har derfor, på baggrund af Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsens initiativ, stillet ministeren spørgsmålet: ”Hvorfor Marstal Søfartsmuseum ikke ligestilles med Ærø Museum?”. I svaret til kulturordførerne skriver Marianne Jelved, at hun er ”enig i, at der er tale om en særlig udfordring”, og tilbyder at støtte, hvis museets kommune også støtter.

Tilbuddet går på, at stat og den kommunale tilskudsyder sammen giver de relevante museer en tilskudsforhøjelse. Som eksempel nævner ministeren, at Ærø Museum i 2013 havde et samlet tilskud på 2,6 mio. kr. fra staten, kommunen og private bidragydere. Dermed mangler museet 0,4 mio. kr. for at nå op på et samlet tilskudsgrundlag på 3 mio. kr., som er minimumsgrænsen for samlet tilskud efter museumsloven. Tilbuddet lyder dermed på, at såfremt museets kommune vil forhøje museets tilskud med 0,2 mio. kr., så vil Kulturministeriet tilsvarende forhøje det statslige tilskud med 0,2 mio. kr. På den måde vil museet kunne nå op på et samlet tilskudsgrundlag på 3 mio. kr. Dette kræver, at museet i årene fremover i øvrigt fastholder sit ikke-statslige tilskud, som det i øvrigt også er en betingelse for andre statsanerkendte museer.

Marianne Jelved understreger, at Marstal Søfartsmuseum er fuldstændig ligestillet med de øvrige museer i forhold til tilbuddet. Museet mangler blot ikke noget i at nå det nødvendige tilskudsgrundlag og opfylder dermed ikke betingelserne for at få en statslig tilskudsforhøjelse, skriver hun i svaret til Folketingets kulturudvalg.

Folketinget

Publiceret:
13/03/2015