Hjælpepakkenyt: Ændret bekendtgørelse er godt nyt for museer

En ændret bekendtgørelse betyder, at fondsdonationer nu ikke længere skal regnes med i museernes samlede omsætning, når de i Kulturministeriet søger puljen til kompensation af faste omkostninger. ODM har gennem længere tid arbejdet for netop at få ændret den uhensigtsmæssige praksis, som har stillet museer under Kulturministeriets ordninger betydeligt ringere end museer under den tilsvarende ordning i Erhvervsministeriet.

Gælder både nye og allerede indsendte ansøgninger

Ændringen betyder, at en del museer, som hidtil har oplevet et nedslående resultat, når de har udfyldt ansøgningsdokumenterne, nu rent faktisk vil kunne få gavn af ordningen. Det kommer både de museer til gavn, som søger ordningen nu, men også de museer, som allerede har søgt, får gavn af den ændrede praksis.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside fremgår det, at: ”Hvis institutionen allerede har søgt og i ansøgningen medregnede fondsdonationer i den samlede omsætning, skal ansøger i forbindelse med indsendelse af afrapportering ikke medtage fondsdonationer i denne opgørelse, og kompensationsbeløbet vil derefter blive efterreguleret.”

Baggrund
Fondsbevillinger er øremærket særlige formål og kan dermed netop ikke anvendes til faste driftsudgifter. Alligevel skulle museer, der søgte Kulturministeriets ordning (dvs. museer med over 50% offentlig støtte) indregne fondsbevillinger i deres samlede omsætning. Beregningen blev derved skævvredet, og ordningen udvandet. Det er den praksis, der nu er ændret, så den følger samme retningslinjer, som den tilsvarende ordning under Erhvervsministeriet (for museer med under 50% offentlig støtte).

Ansøgningsfristen til puljen under Kulturministeriet er forlænget til 31. oktober 2020.

Se Kulturministerens svar på spørgsmål vedr. den uhensigtsmæssige praksis stillet i Folketinget af kulturordfører Charlotte Broman Mølbæk (SF).
Læs mere om kompensation for faste omkostninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

 

Publiceret:
21/10/2020