Høring om kultur på recept

Interesserede museer og ODM var på deltagerlisten, da Folketingets kultur- og sundhedsudvalg inviterede til høring om ”Kultur på recept” i februar. Under høringen i Landstingssalen var der oplæg om bl.a. skånske, britiske og danske forsøg med at benytte kunst og kultur i behandling og forebyggelse i sundhedsvæsenet.

Flere danske museer gør forsøg på området, og kulturminister Bertel Haarder der indledte høringen, nævnte Den Gamle By i Aarhus som et eksempel på en kulturorganisation der i adskillige år har arbejdet med demente. Folketingspolitikere på begge fløje var positive, og spurgte også ind til de målte effekter af indsatserne og udfordringen med at skabe evidens.

Materiale fra høringen

Publiceret:
15/03/2016