Høring over museumsbekendtgørelse – betydning for arkæologiske udgravninger

Bekendtgørelsen for de danske statsanerkendte museer er under revision, og der er sendt et udkast til ny bekendtgørelse i høring.

Der er primært tale om ændring af to forhold: oplæg til nye administrative retningslinjer vedr. de statsanerkendte museers kontoplan og en omfattende skærpelse af revisions- og dokumentationskrav i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Forhold der primært retter sig mod de 27 museer i Danmark, der forestår arkæologiske udgravninger.

ODM’s høringssvar er under udarbejdelse af vores Arkæologisk Udvalg, men vi hører gerne fra museer, der har kommentarer til ændringerne. Skriv til: nmj@dkmuseer.dk

Vi erfarer, at der fra fristen på høringssvar, som er den 23. juni, kun er en uge til at behandle evt. ændringsforslag. Vi tvivler på, at substantielle indvendinger til bekendtgørelsen kan implementeres på så kort tid  – og stiller os i øvrigt helt uforstående overfor hastværket.

Se de relevante dokumenter på høringsportalen her

Publiceret:
15/06/2020