Høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler

Dansk Kulturliv, hvor ODM er part, har indgivet høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler. Det sker uagtet, at Dansk Kulturliv – og kulturlivet og det kunstneriske felt i øvrigt – ikke er blevet inddraget eller inviteret til at afgive høringssvar.

Dansk Kulturliv anbefaler, at loven ikke fremsættes i sin nuværende form. I stedet opfordres til, at regeringen overvejer mere præcise og balancerede løsninger for at inddæmme problemet.

Se høringssvaret her

Publiceret:
28/09/2023