Hvem skal finansiere arkæologiske udgravninger?

Regeringen har som led i sin vækstplan iværksat en udredning, der skal se på, om man kan etablere en forsikringsordning i forbindelse med arkæologiske udgravninger ved byggearbejde. Regeringen antager, at arkæologi ”kan være byrdefuldt for især mindre virksomheder”. 

Udredningen, der ifølge planen skal finde sted i løbet af første halvår, skal afdække, ”om det er muligt at reducere den enkelte virksomheds mulige udgifter til arkæologiske undersøgelser”. Jævnfør museumslovens bestemmelser skal bygherren i dag selv finansiere de arkæologiske undersøgelser, der måtte være behov for i forbindelse med anlægsarbejde.

Regeringen skriver, at ”forudsætningen for udredningsarbejdet er, at en fremtidig finansieringsmodel opretholder bygherrernes økonomiske incitament til at projektere byggeriet, således at flest mulige fortidsminder bevares i jorden”. Se regeringens aftale om vækst og udvikling i hele Danmark (aftalens pkt. 16). I anledning af udredningen hører ODM gerne fra de arkæologisk gravende museer om holdninger og ideer til den videre proces.

Publiceret:
23/02/2016