Hvornår får vi adgang til DR’s arkiver?

Siden sommeren 2014 har Danmarks kulturarvsinstitutioner ventet på at få adgang til DR’s omfangsrige digitaliserede arkiver via en brugervenlig, let tilgængelig og søgbar platform. Det blev nemlig lovet i medieforliget for 2015-2018. Den nuværende platform, Bonanza, indeholder kun en lille del af DR’s udsendelser, og skal man bruge andet, kræver det henvendelse til DR, som så skal finde det frem. Det er unødigt besværligt for alle parter – og slet ikke det, der var meningen, da DR gik i gang med at digitalisere sin fantastiske og væsentlige del af kulturarven.

Programarkivet, der blev væk
I Medieforlig 2015-2018 (indgået af S, R, V, DF, SF, K, LA og EL) lød det: ”Aftalepartierne er enige om, at DR skal opretholde arkiv-tjenesten ”Bonanza” indtil DR over for aftalekredsen kan præsentere en tilfredsstillende løsning om et søgbart programarkiv for befolkningen omfattende DR’s digitaliserede programarkiver.”

Et søgbart programarkiv, som burde være et rimeligt krav at stille til et public service-medie, er aldrig blevet til noget. Digitaliseringsprocessen – som DR i øvrigt gennem de sidste 10 år har fået bevilget statslig støtte på i runde tal omkring 100 mio. kr. til at gennemføre – kommer altså kun i begrænset omfang andre til gode.

Det bør den Socialdemokratiske regering (som var blandt aftalepartierne for medieforlig 2015-2018) finde en løsning på. Men det ser ud til at have lange udsigter. Den 22. september 2019 meddelte kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse, at DR’s public service-kontrakt blev ændret. Det skete bl.a. for at redde radiokanalerne P6 og P8. Men samtidig blev det noteret, at ”kravene om at DR skal stille sine arkiver til rådighed i et søgbart arkiv – og at DR skal stille visse programmer til rådighed for andres udnyttelse -sættes i bero, indtil spørgsmålet er afklaret som led i en ny medieaftale.”

Oppositionen stiller spørgsmål
I medieforlig 2019-2023 (V, LA, K og DF) blev der, helt rimeligt, lagt pres på DR for at overholde tidligere aftaler og besluttet, at:  ”Alle DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv inden aftaleperiodens udløb.” Den nuværende S-regering, som ikke var med i forliget, har desværre valgt ikke at videreføre dette – og har altså valgt helt at sætte processen omkring tilgængeliggørelsen af DR’s arkiver i bero.

Britt Bager (V) og Pernille Bendixen (DF) – medlemmer af Folketingets Kulturudvalg – har i flere spørgsmål til kulturministeren (26. september, 4. oktober 2019 samt 4. februar 2020) bedt om opfølgning på processen. Ministeren har nedslående svaret bl.a., at: ”Regeringen mener, at det hænger bedre sammen at diskutere eventuelle fremtidige krav om arkivløsninger som led i forhandlingerne om en ny samlet mediepolitik.” (Svar fra Joy Mogensen den 13. februar 2020).

Hold fast i programarkivet!
I ODM opfordrer vi kraftigt til, at man rent faktisk høster frugterne af den omfattende investering i digitaliseringen af DR’s arkiver – at der laves en professionel, brugervenlig arkiv-brugerflade, således at museer (og borgere) selv kan fremfinde materiale i det spændende arkiv med de sidste årtiers historier – og således at programmerne i arkivet ikke blot samler støv på de digitale hylder, men i stedet bliver brugt i nye sammenhænge og kommer befolkningen til gavn.

Læs mere

Tidligere nyheder om emnet 

Publiceret:
25/02/2020