Implementering af IT-systemet SARA udsat til 2017

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt ODM, at IT-leverandøren, det hollandsk baserede firma Axiell, stadig ikke har færdiggjort det ventede system. Lanceringen af SARA udskydes desværre således for 2. gang og vil først være klar til at blive implementeret i det nye år. I ODM må vi derfor med ærgrelse konstatere, at såvel leverandør som projektledelsen i Slots- og Kulturstyrelsen ikke kan levere systemet, som senest var lovet klar til lancering den 14. november.  
 
Udsættelsen af SARA, i sin tid igangsat af Kulturministeriet, og i øvrigt delvist finansieret af de midler, der findes i Slots- og Kulturstyrelsen til museumsaktiviteter, forhindrer dermed den daglige koordinering og arbejdet med de lovpligtige registreringer af samlingerne – og forøger de personaleressourcer, der har været klar til at implementere det nye system. Oven i det kommer en række problemstillinger for de godt 400 museumsansatte, der har tilmeldt sig 2 dages kursusforløb for at blive oplært i systemet.

ODM’s formand, Frank Allan Rasmussen opfordrer på baggrund af udsættelsen til, at: ”Slots- og Kulturstyrelsen som projektejer nu entydigt – og med repressaliemuligheder overfor IT-leverandøren – sikrer, at der nu bliver opstillet en realistisk handlingsplan, der gør, at vi 3. gang kommer helt i mål. Og det med et system, der lever op til de forventninger, der kan stilles til et moderne museums IT-system. ODM er medlem af styregruppen bag projektet, og vi vil være kritiske i forhold til den endelige implementering af SARA. Såvel leverandøren, det internationalt kendte firma Axiell, som Slots- og Kulturstyrelsen skylder museerne en god forklaring – og en forsikring om, at de nu følger systemet helt til dørs”. 

Læs 'Nyt it-system til museer forsinkes igen på Altinget.dk' 
 

 

 

Publiceret:
02/11/2016