Inflationspakke med støtte til energiintensive kulturinstitutioner

Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier netop indgået aftale om såkaldt inflationshjælp til borgere og kulturliv. 

Af særlig relevans for museer fremgår følgende af aftalen:

Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner

Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Af puljen kan ydes et ekstraordinært driftstilskud til kulturinstitutioner. Den konkrete udmøntning af puljen afklares i Kulturministeriet.

Der afsættes 15 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis der er uforbrugte midler i puljen, kan de omprioriteres til puljen til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner.

Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner

Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje, som kan støtte kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, med energiforbedrende tiltag i 2023. Puljen kan give tilskud til mindre energiforbedrende tiltag (fx køb af varmepumper), tilskud til afdækning af løsninger til energioptimering eller støtte til gennemførsel af større energioptimeringstiltag.

Der afsættes 35 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.”

Som det fremgår afventer vi udmøntningen af ordningerne, og vi kender således endnu ikke kriterierne for at kunne søge de to puljer.

Publiceret:
10/02/2023