International opfordring: Pas på museer og biblioteker

Europæiske regeringer, som vil spare på museer og biblioteker, bør betragte de to områder som en investering, der bidrager til økonomisk vækst fremfor at betragte dem som en omkostning. Europa skal leve af en voksende vidensøkonomi. Sådan lyder Europarådets Parlamentariske Forsamlings, EPF, anbefaling til Europaparlamentet i resolution ”The libraries and museums of Europe in times of change”.

EPF påpeger, at regeringer bør beskytte museer og biblioteker af hensyn til kommende generationer, og fordi de spiller en kulturel, social og økonomisk rolle. De betyder noget i forhold til dannelse, livslang læring, som mødested og som støtte for erhvervslivet.

læs mere

Publiceret:
30/08/2016