Investering i kultur bidrager til samfundsøkonomien

ODM har længe understreget, at det ikke alene er retvisende at tale om støtte eller tilskud i forbindelse med museer, kunst og kultur, men at vi i stedet bør tale om investeringer. Det synspunkt er nu også formidlet i kronikform af Christian Have, der bl.a. arbejder med kultur og kulturøkonomi. I kronikken påpeges, at ”når man investerer på en kompetent og strategisk velovervejet måde, får man sine investeringer mange gange igen. Både menneskeligt og økonomisk.” Samtidig pointeres det, at investeringer i kultur er med til at berige ”borgernes ånd og den samlede samfundsøkonomiske bundlinje”. 

At museer er essentielle for samfundsøkonomien – og derfor også kan anskues som en økonomisk investering – underbygges også i en amerikansk rapport fra Oxford Economics om de amerikanske museers bidrag til samfundssøkonomien. American Alliance of Museums (AAM) skriver således i en kommentar til rapporten, der kvantificerer de økonomiske fordele ved museer, herunder jobs, direkte omsætning og ”supply-chain”-effekter, at museer bidrager med ganske anseelige beløb til den amerikanske økonomi og skaber ikke færre end anslået 726.200 jobs og $12 mia. i skatteindtægter.

Afliv kulturlivets støttebegreb (christianhave.dk)

Museums as Economic Engines (aam-us.org)

Publiceret:
21/06/2018