Kære regering, gentag ikke forårets uskønne genåbningsforløb

Genåbningen af samfundet i foråret 2020 var et uskønt og ikke særlig logisk forløb. Brancher genåbnedes fra den ene dag til den anden, alle sad på nåle ved hvert pressemøde. Hvorefter tingene alligevel ændrede sig i løbet af få dage. Museer blev sat bagest i køen, for derefter i al hast at blive genåbnet overnight i en mærkelig fase 2,5 – ingen kunne rigtig argumentere for det sundhedsmæssigt fornuftige i, at befolkningen kunne gå rundt i storcentre, men var afskåret fra at besøge museerne.

Meget peger på en genåbning til foråret, og derfor bør der nu foreligge en klar og logisk plan. Vi har fået den ”faglige referencegruppes vurdering vedr. genåbning”, en omfattende rapport, som ender ud med en meget stor gruppe, der har ”mellemste prioritet”. Her befinder kulturinstitutioner sig sammen med blandt andet indkøbscentre, detailbutikker, liberale erhverv, de ældste skoleklasser og restauranter. Men prioriteringen af denne store mellemgruppe er et politisk spørgsmål. I Italien åbner museer som noget af det første – en anerkendelse af kulturens betydning i en svær tid. Men hvad med Danmark?

Flemming Just, formand for ODM, siger:
”Vi vil gerne appellere til, at regeringen nærlæser sine egne eksperters rapport om genåbning og sætter museerne frem i genåbningskøen. Museer er ikke at sammenligne med en festival eller et teater. Eksperterne fremhæver, at netop museer – og biblioteker – har særligt gode forudsætninger for at åbne sikkert. Frem for et lettere arbitrært skel mellem udendørs og indendørs kultur, bør man prioritere efter de aktiviteter, der faktisk foregår, den betydelige mentale værdi, og den meget lave sundhedsmæssige risiko på museer.”

Tre anbefalinger fra museerne til det nationale genstartsteam
Regeringen har nedsat et genstartsteam for kultur og idræt, hvor også museerne er repræsenteret. ODM har tre overordnede anbefalinger til teamet:

  1. Differentieret, logisk genåbning: Som det fremgår af ekspertrapporten om genåbning, har de danske museer sikre forhold og er vant til at håndtere publikum. Museerne er tilhængere af en differentieret åbning, og når genåbningen af kulturområdet bliver aktuel, står vi klar til at være med i første bølge.
  2. Forårspakke: Erfaringen fra 2020 er, at det tager nogen tid, inden publikum vender tilbage til kulturinstitutionerne. Vi vil derfor plædere for en forårspakke i lighed med sidste års sommerpakke, der var en gedigen succes. (Derimod er museerne ikke så interesserede i nye udviklingspuljer – der er rigeligt med aktiviteter, der bare venter på at blive besøgt og anvendt)
  3. Kommunikation: Der er brug for en national koordineret kommunikationsindsats, som opfordrer befolkningen til at besøge de danske kulturinstitutioner, når de igen er åbne. Så man ikke, som vi oplevede i efteråret, med den ene hånd holder kulturen åben, og med den anden beder befolkningen blive hjemme.

Læs mere

Publiceret:
03/02/2021