Kommunale museer ikke omfattet af hjælpepakker (senere revideret)

OBS: Opdatering gældende pr. 18. april: Ved aftalen indgået den 18. april blev det besluttet, at kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder statsanerkendte kommunale museer, er omfattet. Læs mere her

Flere kommunale museer har været i tvivl, om de er omfattet af regeringens hjælpepakker til kultur- og erhvervsliv, da også de kommunale museer mærker indtægtstab som følge af nedlukningen.

ODM har nu fået afklaret, at de kommunale institutioner ikke er omfattet af de støtteordninger, der er sat i spil fra statens side. Se dokument fra retsinformation.dk – ODM’s fremhævninger (dokumentet er fra før 50% grænsen for offentligt tilskud blev ophævet).

ODM vil gerne understøtte, at også de kommunale museer kommer gennem krisen. Vi har derfor sendt et brev til de kommunale museer i ODM for at få en beskrivelse af de aktuelle forhold, som ODM bør være opmærksom på. Vi vil herefter kontakte Kommunernes Landsforening (KL) med henblik på dialog om problemstillingen.

Publiceret:
14/04/2020