Kommunerne øgede bevillingerne til museer

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne støtter museer, men tilsammen blev bevillingerne fra 2014 til 2015 øget med 11 procent. Det svarer til 68 mio. kroner. Det oplyser Danmarks Statistik, der også dokumenterer, at de fleste kommunale kulturpenge stadig går til idræt og biblioteker. Ligesom sidste år har øgede kommunale bevillinger til idræt bidraget mest til stigningen. Bevillingerne til idræt er steget med 263 mio. kr. i 2015.

Kommunerne og staten bidrager sammenlagt med i alt 23,7 milliarder kroner til kulturen i 2015. Ud af de samlede kulturbevillinger går 7 procent til museer, hvilket er 1,58 mia. kroner. Bevillingerne til de forskellige kulturområder er fordelt således: idræt (4,7 mia. kr.), radio og tv (4,4 mia.), biblioteker (3,6 mia.), scenekunst (1,6 mia.), museer (1,5 mia.), musik (1,4 mia.), og folkeoplysning og folkehøjskoler (1,2 mia.). læs mere

Publiceret:
17/09/2015