Nyt regeringsgrundlag har ambitioner for kulturen – og en museumsreform

Det er positivt, at kulturlivet er en integreret del af regeringsgrundlaget – og med fokus på museer. Vi glæder os til at hjælpe med at indfri ambitionerne. Det gælder også de investeringer, især Venstre og Moderaterne lovede til kulturen før valget.

Regeringen vil, ifølge Regeringsgrundlaget:

  • Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvikling og eksport.
  • Reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen bl.a. gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne.
  • Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.
  • Gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Forsøget skal bl.a. bygge på udenlandske erfaringer.

Ny kulturminister: Jakob Engel-Schmidt (M)

ODM ser frem til samarbejdet med den nye kulturminister. I Jakob Engel-Schmidt får vi en profil med politisk erfaring fra Christiansborg, som ikke alene har deltaget i regeringsforhandlingerne, men også får plads to magtfulde regeringsudvalg, nemlig koordinationsudvalget og økonomivalget. Vi ser frem til en stærk kulturminister med ambitioner for kulturen.

Det forpligter, at museumsreform er en del af grundlaget

Om udsigten til en museumsreform siger ODM’s forperson, Claus K. Jensen, til Berlingske (14/12-22):

“Det har vi ønsket os i mere end et årti. Det er noget, vi har diskuteret med skiftende kulturministre. Så vi er grundlæggende glade for, at det nu for første gang er skrevet ind i et regeringsgrundlag. Og det er lidt mere forpligtende end bare noget, der bliver sagt i en valgkamp eller hen over bordet.”

Han understreger, at han er tilfreds med det, han læser i afsnit 7.3: nemlig den del, der handler om kultur. Resten af regeringsgrundlaget har han skimmet.

“Jeg har alligevel skimmet det så meget, at jeg bemærker, at ordet kultur faktisk går igen mange steder i regeringsgrundlaget. Det er jo en grundlæggende glædeligt. Vi får en regering, der kan se værdi i kultur.”

Oplever du, at det er en regering, der har ambitioner på kulturens område – og måske mere end tidligere regeringer?

“Jeg synes, at det, som er skrevet ind i grundlaget, både er ambitiøst og meget konkret. Det er jeg glad for, for ellers kan det jo meget nemt blive noget varm luft, der bliver skrevet ind om kultur – hvis der da overhovedet bliver skrevet noget. Sidst var kultur ikke engang nævnt i forståelsespapiret. Men når det så er sagt, så er det jo fra i morgen og de næste år, vi skal se, hvad de mener i virkeligheden, når det skal føres ud i livet.”

Læs hele regeringsgrundlaget her

Publiceret:
15/12/2022