Kultur kan afhjælpe angst, stress og depression

En evalueringsrapport af det omfattende projekt Kultur på Recept bekræfter det, som flere i kulturlivet nok har haft på fornemmelsen: Kultur er godt for sind og trivsel. Organiseret i konkrete forløb, kan kulturelle aktiviteter fremme trivslen hos mennesker, der lider af angst, stress og depression. (Find link til hele rapporten nederst på siden).

Lokalt forankrede gruppeforløb med forskellige kulturaktiviteter, og med engagerede og vidende kulturguider inden for hvert felt, kan være med til at øge trivslen hos borgere med ondt i sindet. Det viser Sundhedsstyrelsens evaluering af pilotprojektet Kultur på Recept.

Evalueringen baserer sig blandt andet på dybde- og situationsinterviews, observationer og spørgeskemaer. Ganske vist er der ikke tale om et forskningsprojekt, og andre faktorer end deltagelsen i forløbet kan have haft indflydelse på deltagernes positive udvikling undervejs. Men evalueringen viser, at tre ud af fire deltagere selv angiver, at deres trivsel er øget i nogen eller høj grad, og både deltagelsen i selve aktiviteterne og fællesskabet omkring det fremhæves i rapporten som vigtige for den positive effekt.

Basis for et permanent tilbud
Kulturaktiviteter i projektet spænder bredt fra kreativ udøvelse, fx fællessang, tegne- og maleøvelser og guidet læsning, til kulturoplevelser i form af museums- og teaterbesøg, og netop bredden fremhæves som vigtig. Ikke alt appellerer til eller udfordrer alle; derfor er det vigtigt med en bred vifte af muligheder.

Ifølge rapporten omtaler flere deltagere Kultur på Recept som ”en kærkommen pause fra sygdom, udfordringer og bekymringer, hvor der ikke stilles krav til præstation”. Og det er så vel at mærke en aktiv og til tider udfordrende pause, som ser ud til at have en positiv effekt i forhold til velvære og trivsel.

”Vi kan se, at deltagelsen i en kulturaktivitet på forskellig måde har bidraget positivt til, at flere af deltagerne har fået en større tro på deres egne evner og en bedring af deres overordnede helbred. Næsten halvdelen af deltagerne vurderer samtidig, at projektet i høj eller nogen grad har hjulpet dem til at kunne varetage et arbejde,” fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt.

Kultur på Recept er inspireret af et lignende projekt i Sverige, som blev gennemført i 2012 – 2014. I Sverige er Kultur på Recept fortsat et tilbud i nogle regioner.

Resultaterne af det danske projekt viser, at vi bør gå samme vej i Danmark. Kultur på Recept bør blive et permanent tilbud til at fremme trivsel og mental sundhed.

Læs hele rapporten her

Publiceret:
10/06/2020